Organisering og drift

Besøkssenteret er organisert som en stiftelse. Stamhuset Jarlsberg er grunneier på Ilene. En rekke aktører har en rolle i driften. Under ser du noen av dem.

Besøkssenter våtmark Ilene

Stiftelsen Ilene våtmarkssenter Holmen Org. nr. 915237533
Stiftelsens styre:
Leder: Elisabet Rui
Medlem: Lene Berge
Medlem: Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg

Ansatte ved besøkssenteret

Miljødirektoratet

Fordeler tilskuddsmidler fra Klima- og miljødepartementet til autoriserte naturinformasjonssentre. Senteret autoriseres av Miljødirektoratet hvert 5. år. Neste re-autorisasjon er i 2026.

www.miljodirektoratet.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren var i sin tid med som en aktiv samarbeidspartner da natursenteret på Ilene åpnet på 80-tallet. Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av Ilene naturreservat. Styreleder i stiftelsen er miljødirektor hos Statsforvalteren, som også leier ut to ansatte i halve stillinger til besøkssenteret.

www.statsforvalteren.no/vt

Stamhuset Jarlsberg

Søndre Holmen var en av mer enn 30 husmannsplasser under Jarlsberg hovedgård. Stamhuset Jarlsberg er grunneier i området, og besøkssenteret har en langtids leieavtale med Stamhuset. Stamhuset sørger også for vaktmestertjenester.

www.jarlsberghovedgard.no

Miljøfyrtårn

Besøkssenter våtmark Ilene er sertifisert som Miljøfyrtårn. Les mer om hvordan vi rapporterer her:

Rapport til Miljøfyrtårn

Sparebankstiftelsen DnB

Sparebankstiftelsen DnB har gjennom årene bidratt med betydelige beløp blant annet til nytt bygg, innredning, utstillinger, uteområder, aktiviteter og arrangementer.

www.sparebankstiftelsendnb.no

Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har bidratt flere ganger med støtte til innredning, uteområder, utstillinger og aktiviteter.

www.sparebankstiftelsennt.no/

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen har bidratt flere ganger med støtte til innredning, utstillinger, aktiviteter, arrangementer og uteområder.

www.gjensidigestiftelsen.no/

Bess Jahres Stiftelse

Bess Jahres Stiftelse har støttet innredning, utstillinger og aktiviteter.

www.bessjs.no/presentasjon/

Lions Club Sem

Sem Lions har i flere år vært vår samarbeidspartner i ungdomsskoleprosjektet «Det er mitt valg» og har gjennom dette støttet undervisning og aktiviteter.

www.lions.no