Prosjektutlysning

Har du et engasjement for natur og vil jobbe med spennende og meningsfylte prosjektoppdrag om våtmark og annen natur? Besøkssenter våtmark Ilene og Våtmarksløftet trenger bistand i våre naturveiledningsprosjekter.

Tilbud sendes

Tilbud sendes: lene@ilene.no
Frist: 4. april 2023

Kontaktpersoner
Prosjektoppdrag 1 – «Våtmarksløftet»:
Prosjektleder Per Espen Fjeld, tlf. 469 60 982, e-post: perespen.fjeld@gmail.com
Prosjektoppdrag 2 – Besøkssenter våtmark Ilene:
Daglig leder Lene Berge, tlf. 908 08 026, e-post: lene@ilene.no

Prosjektoppdrag del 1 – Prosjekt «Våtmarksløftet»

Del 1 av prosjektoppdraget er tilknyttet prosjektet Våtmarksløftet. Våtmarksløftet er et prosjekt med hovedfokus på våtmark. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektets mål er å utvikle systemer og metoder for å skape bevissthet om og forståelse for verdien av våtmark.

Prosjektet vil ha et særlig fokus på naturglede og naturkunnskap hos barn og unge som fremtidens forvaltere av natur. Vi tror at barn som lærer å verdsette verdiene av våtmark blir gode ambassadører for natur og våtmark i fremtiden.

Våtmarksløftet er et såkalt «åpent prosjekt» hvor en viktig del av prosjektet vil være å finne de mest effektive metodene for at besøkssentrene skal nå ut med sitt budskap.

Prosjektoppdraget vil også omfatte forskjellige typer delprosjekter; teknikker for naturveiledning i felt, digitale formidlingsprosjekter, undervisningsopplegg for skoler mm.

Prosjektoppdraget er et fellesprosjekt. Oppdragstaker vil inngå i et nasjonalt samarbeidsteam med ansatte og prosjektmedarbeidere lokalisert ved de seks autoriserte besøkssentre for våtmark fra Lista i sør til Ørlandet i nord.

Prosjektoppdrag del 1 vil foregå innenfor en ramme på 2 500 timer. Ønsket oppstart så snart som mulig, men senest 15. august 2023. Prosjektet skal fullføres innen august 2026. Det må påregnes noe reisevirksomhet tilknyttet oppdraget.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder for Våtmarksløftet, Per Espen Fjeld (469 60 982) dersom du har spørsmål til prosjektet.

Barn som hopper i vann. Foto: Birgit Brosø

Prosjektoppdrag del 2 – Prosjekt Besøkssenter våtmark Ilene

Del 2 av prosjektoppdraget er tilknyttet Besøkssenter våtmark Ilene.

Prosjektoppdraget vil blant annet omfatte innholdsproduksjon for senteres nettsider og sosiale medier, planlegging av innendørs- og utendørs våtmarksutstilling og naturveiledning. Naturveiledningen vil i hovedsak omfatte undervisnings- og læringsopplegg for skoler og barnehager, men i noe grad også naturveiledning av barnefamilier. Naturveiledningen vil foregå på Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg eller ved aktuelle skoler og barnehager i Vestfold.

Denne delen av prosjektoppdraget vil foregå innenfor en ramme på 1 700 timer med mulig utvidelse til 2 500 timer. Ønsket oppstart så snart som mulig. Prosjektet skal fullføres innen august 2026.

Ta gjerne kontakt med daglig leder for Besøkssenter våtmark Ilene, daglig leder Lene Berge (90 80 80 26) dersom du har spørsmål til prosjektet.

Barn med fuglekasse. Foto: Besøkssenter våtmark Ilene

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er naturengasjert og har erfaring fra fysisk eller digital formidling (nettdesign, sosiale medier, museumspedagog, barnehagelærer, lærer, rekvisitør, animatør, naturveileder mm.).

Du må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Du er kreativ og utadvendt og har et stort engasjement og interesse for natur og bærekraft. Du må ha kompetanse på digitale medier. Det er ønskelig med førerkort klasse B og tilgang til egen bil.

Personlig egnethet, kreativitet og et genuint engasjement for natur vil særlig vektlegges.

Du må ha tilgang til egne kontorfasiliteter og utstyr da dette ikke vil stilles til rådighet av oppdragsgiver.

Tilbudet

Det kan leveres tilbud på hele eller deler av prosjektoppdragene. Ved tilbud på deler av oppdragene må det klart fremgå hva som omfattes av tilbudet. Tilbudet skal inneholde pris og informasjon om kompetanse. Gi også en kort omtale av tidligere erfaringer med tilsvarende arbeid og ta med andre opplysninger som kan være relevante.

Tilbud sendes: lene@ilene.no
Frist: 4. april 2023

Kontaktpersoner
Prosjektoppdrag 1 – «Våtmarksløftet»: prosjektleder Per Espen Fjeld, tlf. 469 60 982, e-post: perespen.fjeld@gmail.com
Prosjektoppdrag 2 – Besøkssenter våtmark Ilene: daglig leder Lene Berge, tlf. 908 08 026, e-post: lene@ilene.no

Mer informasjon

Våtmarksløftet: https://mia.no/besokssentervatmark/hva-er-vatmarksloftet
Besøkssenter våtmark Ilene: https://ilene.no/

Barn som hopper opp av myrvann. Foto: Birgit Brosø
Barn som bøyer seg i myrvann. Foto: Birgit Brosø