Flere gås. Den ene har en ring med C3 rundt halsen. Foto: Morten Brandt

Flyr mellom Ilene, Nederland og Belgia!

Fotoer: Morten Brandt og Finn Hauge

Trives i Vestfold

NC3 ble ringmerket første gang i 2016 på Langøya i Færder nasjonalpark av gåseforsker Arne Follestad.

Siden ser det ut som den liker seg i Vestfold, og har en hel sommer i Sandebukta, deretter gjentatte somre på Ilene.

Om vinteren veksler den på forskjellige våtmarker i Nederland og Belgia. Mange av dem viser seg å være naturreservater. NC3 er dermed et godt eksempel på hvor viktig det er med freda områder for trekkfuglene.

Ringmerking gir verdifull informasjon

Ringmerking har en lang historie. Det begynte allerede i 1914 i Norge. Bare på Store Færder Ornitologiske Stasjon i Færder nasjonalpark har det per 2021 blitt merket over 250 000 fugler.

I senere tid har man begynt med større halsringer på store fugler. Det gjør det mulig å lese av ringnummeret med kikkert eller teleskop. Dette gjør at man stadig lærer mye spennende om større fugler som gås og svaner.

Les mer om ringmerking på Ilene her…


Jente med kikkert naturoppdraget 2022

Bli med på naturoppdraget!

Naturoppdraget passer for alle som liker å gå tur med egne barn, andres barn eller barnebarn. Oppstart fredag 22. april.

Les mer og meld deg på her...


Jente og bestefar skrur fuglekasse sammen

Programmet for åpne søndager er klart!

Åpent før og etter skoleferien

Det er igjen klart for åpne søndager på Ilene. Åpent alle søndager fra 24. april til og med 12. juni, og fra og med 21. august til og med 30. oktober holder senteret åpent fra 12 – 15.

Temadager

Noen dager er det utvidet program med ett spesielt tema. I år vil det handle om fugler, matplanter, villblomster, småkryp, flaggermus og dinosaurer!

Program for åpne søndager på Ilene 2022 (.pdf)

Arrangementer


Barn som løper i fuglestafett. Foto: Birgit Brosø

Nye opplegg for skolene!

Lekbasert læring utendørs

Klar for mer uteundervisning? På Ilene er vi utendørs og lærer naturfag på en aktiv måte. Gjennom bruk av sanser, leker og samarbeidsoppgaver skal elevene få en dypere innsikt og forståelse av sammenhengene i naturen, og hva vi mennesker kan gjøre for å sikre en bærekraftig fremtid.

Flere gjennomgangstema

Naturtyper, våtmark, trekkfugler, dyrs tilpasninger, marin forsøpling, energikretsløp og den fantastiske flaggermusa er gjennomgangstema på alle trinn. For ungdomsskolen jobber vi dypere også med arealforvaltning.

Dybdelæring gjennom praktiske øvelser

Vi tror på en læringsprosess hvor uteundervisningen hos oss kan bidra til at elevene får presentert stoffet fra klasserommet på en ny og variert måte. For noen kan det bety at de forstår stoffet for første gang. For andre, som har jobbet lenge med temaet, kan det være et bidrag til dybdelæring.

Naturveiledere tar dere i mot

På Ilene har vi tre høyt utdannede naturveiledere med biologi som hovedbakgrunn. Det er Cecilie Notø som har hovedansvaret for undervisningen og som tar i mot alle bestillinger. Les mer om de som jobber på Ilene her…

Vil din klasse være pilot?

Mange av oppleggene skal testes ut for første gang denne våren. Kanskje din klasse ønsker å være pilot?

Kunnskapsløftet 2020

Oppleggene er forankret i Kunnskapsløftet 2020. Hvert enkelt opplegg har fokus på utvalgte kompetansemål fra læreplan for naturfag, men kan med fordel brukes også på kompetansemål fra andre fag.

Alle våre opplegg passer godt inn i de tverrfaglige temane «Bærekraft» og «Folkehelse og livsmestring». Noen passer også som del av «Demokrati og medborgerskap»,.

«Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.»
Hentet fra Overordnet del, kapittel 1.5 – Respekt for naturen og miljøbevissthet

Bærekraftshjulet - grafikk

Fokus på bærekraft

Senteret arbeider med bærekraft og FNs bærekraftsmål på flere nivåer blant annet i undervisningen. Alle våre opplegg inneholder viktige tema for å nå FNs bærekraftsmål deriblant «Livet på land» og Livet i havet», mens enkelte opplegg i tillegg inneholder tema innenfor «Ansvarlig forbruk og produksjon».

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.


Grafikk for Verdens våtmarksdag

I dag feirer vi våtmarkene!

Act For Wetlands

35 % av verdens våtmarker har blitt borte siden 1970 på verdensbasis. Våtmarker forsvinner tre ganger så fort som skogen. Temaet for Verdens våtmarksdag i år er derfor: Act For Wetlands, handle nå for våtmarkene. Dette skal gjøres gjennom å verdsette, ta vare på og restaurere våtmark.

Verdens våtmarksdag (ramsar.org)

Den viktige våtmarka

Våtmark er høyproduktive områder som bugner av arter. Den kan også beskytte oss mot klimaendringer, flom, tørke og forurensning. Den lagrer karbon. Og ikke minst er den viktig som rekreasjonsområde for folk. Globalt tror man verdien av våtmarkene for oss mennesker er 47 trillioner dollar…en svimlende sum!

Den livsviktige våtmarka

Ramsar-områder

Ilene naturreservat er sammen med Presterødkilen naturreservat vernet under den internasjonale våtmarkskonvensjonen Ramsar. Vi tror ikke det finnes andre byer i Europa som har gangavstand fra sentrum og ut til to slike Ramsarområder. Turstien Grevestien forbi reservatet på Ilene er mye i bruk. Fra vår tellestolpe ser vi at det passerer rundt 40 000 mennesker per år. Rekreasjonsverdien Ilene har for lokalbefolkningen og tilreisende er derfor stor.

Ilene naturreservat

Bli med på brettekonkurranse

I anledning våtmarksdagen kan du bli med og brette et nebb!
Brett et nebb


Gult nebb brettet av papir

Brett et nebb til våtmarksdagen!

Verdens våtmarksdag

Våtmarka på Ilene ligger under is og snø når verden feirer verdens våtmarksdag 2. februar. Men vi kan jo glede oss til våren hvor Ilene naturreservat igjen fylles av kvekkende, skvaldrende og pipende nebb.

I mens vi venter på at livet vender tilbake oppfordrer vi til en liten innesyssel:

Mitt nebb!

Har du lyst til å brette et nebb? Denne aktiviteten passer fint for alle barn fra 4-5 år med litt hjelp fra en voksen. Kanskje vil du dekorere nebbet? Leke med det? Lage skyggeteater?

Instruksjon på Youtube

 

Vi trekker premier

Ta gjerne et bilde når du er ferdig og send inn som personlig melding på Facebooksiden vår, eller legg det på Instagram med #mittnebb, så er du med i trekningen av en bokpremie og et byggesett. Vi trekker 3. februar.

Facebook

Instagram

Verdens våtmarksdag

Ilene naturreservat er et internasjonalt vernet område under Ramsarkonvensjonen. Konvensjonen setter fokus på bevaring av våtmark over hele verden. På World Wetland Day 2. februar setter de fokus på at vi må handle for å redde våtmarkene.

#ActForWetlands

Les mer om World Wetland Day her…

Vi bretter nebb | Ilene origami


Eldre dame og barn ser på innholdet i en lupeboks

Sjelden larve funnet på småkrypdag

Ny art på østsiden av Oslofjorden

Når nesten to hundre personer går på jakt etter småkryp i hagen, da blir det resultater!

Insektekspert Magne Flåten gikk gjennom noen av de mest spennende funnene i etterkant. Etter flere dagers intens artsbestemmelse med kontakter rundt omkring i landet, kunne han fortelle at den kraftig gul-oransje larven er arten lønnekveldfly Acronicta aceris. Den er funnet kun 33 ganger i Norge, og dette er det første funnet på østsiden av Oslofjorden.

121 småkryp ved besøkssenteret

Småkrypdagen har vært arrangert i mange år nå, og gjennom systematisk registrering av lokaliteten Besøkssenter våtmark Ilene, kunne nå Magne presentere en liste på hele 121 ulike småkryp som er funnet på Ilene. Listen kan du laste ned her som .pdf eller du kan gå inn i den dynamiske portalen Artsobservasjoner og se bilder av hvert enkelt funn:

Last ned .pdf med alle småkryp funnet ved Besøkssenter våtmark Ilene

Se dynamisk liste over funn på Ilene gjennom Artsobservasjoner.no

Magne Flåten ser i terrarium.
Insektekspert Magne Flåten fra Artsdatabanken analyserte funnene til barna i etterkant av arrangementet.

Artsorakelet kan hjelpe deg!

Synes du det er vanskelig å artsbestemme det du finner? Det er du ikke alene om! Bare blant insektene finnes det nemlig 19 700 arter i Norge. Men en god hjelp kan være tjenesten Artsorakelet.

Artsorakelet baserer seg på kunstig intelligens og er utviklet av Artsdatabanken. Gjennom maskinlæring av innmeldte funn, vil tjenesten stadig bli bedre.

I Artsorakelet kan du enkelt laste opp bilder av det du vil identifisere, så foreslår orakelet hva det kan være og hvilke arter den kan forveksles med. Noen ganger stemmer det, andre ganger ikke, så tjenesten må brukes med en viss varsomhet. Tips! Det er lurt å søke opp arten på internett etterpå, for å sjekke om det Artsorakelet foreslår kan stemme.

Ta bilde av det du vil identifisere, og gå til nettsiden her.

Artsorakel kan også lastes ned i Google Play og App Store.

Vil du bidra til kunnskapen?

Hvis du har lyst til å bli en «artsjeger» og bidra til at kunnskapen om naturmangfoldet i Norge blir bedre, kan du lage deg en brukerkonto på Artsobservasjoner.no.

PS! Er du litt usikker på hva du har funnet, er det lurt på om du huker av på «usikker artsbestemmelse», evt. legger inn kun familie/slekt på et mer overordnet nivå.

Lykke til!

Skjermbilde fra Artsorakelet
Her er bilder av en sommerfugl lastet opp og Artsorakelet foreslår hva det kan være med forslag til treffprosent.

Barn som snekrer insekthus på åpen dag Ilene. Foto: Birgit Brosø

Åpent hver søndag ut oktober

Besøkssenteret holder åpent hver søndag fra kl. 12 – 15 til og med 31. oktober. Noen av søndagene er temadager. Da blir det naturverksted og utvidet aktivitet.

Det blir enkel selvbetjent servering med kaffe, saft, lefse og sjokolade. Her betaler du med vipps. Er du ekstra sulten, ta med termos og matpakke.

COVID-19: For at tilbudet skal være i tråd med smittevernråd blir det blant annet følgende tilpasninger: Alle besøkende registrerer seg ved inngang til hagen, maks 200 besøkende. Hovedfokus vil være på utendørs aktivitet, og antallsbegrensning innendørs i aktivitetskafeen. Vi tar sikkerheten til våre gjester og ansatte på største alvor, og oppfordrer derfor alle våre gjester til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vær nøye med hygiene, hold avstand til andre gjester og bruk håndsprit/antibac. NB! Personer med symptomer på sykdom, eller som har vært i utlandet de siste 10 dagene kan ikke komme.

Prøv også de selvbetjente aktivitetene vi har utendørs, eller bare nyt det vakre herregårdslandskapet ved Ilene i Tønsberg.

Ting du kan gjøre:

• Turbingo
• Naturkamp
• Natursti og fugletårn
• Bondesjakk
• Sandkasse
• Nyhet: Dinosaurskogen
• Nyhet: Finn fuglene
• Utlån av aktivitetssekker
• Aktivitetskafe med spill/bøker
• Ku-titting
• Spise niste på et av pikknikk-bordene i hagen. Salg av kaffe, saft, lefse, sjokolade (kun Vipps)
• Nyte den vakre utsikten over Ramsar-området med tusenvis av trekkfugler

Følg med på Facebook

Her kan du laste ned informasjonsplakat med datoer for temadager (.pdf).
Detaljert program for dagene legges ut en uke i forkant på vår Facebookside

 

Hvordan finne oss?

Senteret ligger en kort rusletur langs Grevestien fra parkering på Korten eller ved Aulielva. Bevegelseshemmede kan kjøre til døren. Se kart på www.ilene.no/kart

Velkommen


Artikkel om fuglekamera i Vår Fuglefauna

Visste du at grågåsa er en aktiv stubbebryter? Eller at gråhegrer fisker hele natten? Og hvem sover mest på dagtid, kråkefugler eller andefugler?

Fuglekamera på Ilene avslører stadig nye hemmeligheter. Du kan følge streaming fra kamera live 24/7 på www.fuglekamera.no eller fra Youtube.

Les den interessante artikkelen som Ragnar Syvertsen har skrevet i Vår Fuglefauna 2-2021, medlemstidsskriftet til Norsk Ornitologisk Forening


Voksen og barn fra Trollstua Berger barnehage

Naturoppdrag fra Skien i sør til Svelvik i nord

Måtte tenke nytt under pandemien

Besøkssenteret på Ilene måtte tenke nytt da enda en korona-vår satte en demper på aktiviteten.

–Senterets overordnede mål er at barn og unge skal blir glade i naturen , sier daglig leder Lene Berge. – Siden barna også denne våren i begrenset grad kunne komme til oss, og våre naturveileder ikke kunne reise rundt til dem på grunn av høyt smittetrykk, følte vi at vi måtte tilby dem noe annet. Det var slik denne ideen ble født.

Løsningen ble å invitere barnehager og småbarnsfamilier til ukesoppdrag i sin egen nærnatur.

Oppdrag gjennom ti uker

Hver uke gjennom ti uker fra 12. april til 20. juni ble det sendt ut et nytt oppdrag, med målet om å få barnehager og barnefamilier ut i naturen for å sanse, leke og lære.  Oppdragene var lavterskel, trengte minimalt med utstyr og tilpasset de minste.

 

Nærmere 80 deltakere og mer enn tusen barn

– Responsen var overraskende god, særlig blant barnehagene forteller prosjektansvarlig Birgit Brosø. – Over hundre meldte seg på, rundt 80 deltok på ett eller flere oppdrag, og hele 41 barnehager og 4 barnefamilier leverte inn fem av de ti oppdragene eller flere og fikk naturforskerpakke i premie. 22 leverte inn samtlige 10 ukesoppdrag! Et grovt anslag tilsier at rundt 1000 barn i barnehagealder fra Skien i sør til Svelvik i nord har vært i sving, smiler Brosø.

 

Støtte fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg innvilget 50 000 til utvikling av pilotprosjektet og til innkjøp av premier.

-En slik raus gave gjorde det mulig for oss å utvikle dette konseptet både teknisk og innholdsmessig, og ikke minst kunne tilby en fin premiering, forteller Berge.

– Dessuten nådde vi ut til langt flere barn enn det vi tradisjonelt ville ha gjort med ren naturveiledning.

 

Imponerende arbeid i barnehagene

-Vi har i mange år vært svært imponert over arbeidet som gjøres i barnehagene, og det fikk vi bevist gjennom aktiviteter og bildemateriale som ble sendt inn hver uke, forteller Brosø. -Her ble det laget fuglereder og fuglekasser, samlet fjær, arrangert fuglebingo, her var det samtalestunder om plast og søppel, det ble undret og utforsket. Det var rett og slett inspirerende å se.

Mange av innleveringene med bilder ble publisert på Instagram. Ta gjerne en titt i feed under artikkelen.

 

Evaluering gjenstår

-Tilbakemeldingene når premievinnerne har hentet premiene har vært overveldende gode, forteller Brosø. Men vi skal ta en nøye evaluering til slutt, for dette er et konsept vi ønsker å gå videre med, pandemi eller ei.

Papirposer stablet opp med premier inne i amfiet i Ragnarstua
45 premier ferdig pakket, klare for utlevering
Lupeboks forstørrelsesglass terrarium håv og diplom
Naturforskerpakke støttet av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg var premien til naturoppdraget