To gutter som har fanget småkryp i terrarier og lupebokser. Foto: Besøkssenter våtmark Ilene

Full fart på småkrypdag

Tre vinnere av småkrypjakten

Det var imponerende mange barn som iherdig fylte ut artsjakt-skjemaet. Mer enn 25 hadde fylt ut hele arket – det vil si ti forskjellige småkryp eller mer! Fra denne bunken ble det trukket tre vinnere av bokpremier: Falk Olav, Julius og Matilde og Loke. Vi gratulerer!

Magne har lagt funnene i Artsobservasjoner

Magne Flåten har tatt bilder av mange av småkrypene, og gått gjennom alle skjemane fra barna. Det har blitt en fyldig liste av funn (.pdf) som også ligger tilgjengelig på Artsobservasjoner. Mange av småkrypene tok han bilde av under dagen.

Tips: Har du lyst til å sjekke hva som er funnet i ditt området? Gå inn på Artskart!


Kråke illustrasjon

3000 deltakere i #naturoppdraget

Hva er #naturoppdraget?

I naturoppdraget skal barna gjøre oppdrag i nærnaturen til barnehagen. Det er nysgjerrige og naturinteresserte Kåre Kråke som gir oppdragene. Oppdragene er lavterskel, kan gjennomføres uten store innkjøp av hjelpemidler, og passer for alle barn 2 – 6 år. Deltakelse er gratis. Har din barnehage lyst til å bli med? Det er ikke for sent å melde seg på! Send en e-post til birgit@ilene.no så får du påmeldingslenke. Du kan selvsagt også bare gjøre oppgavene på egenhånd. Alt er samlet her:

www.ilene.no/naturoppdraget

Vet du hva kråke heter på...

Illustrasjon Kåre Kråke

To barn som får artsbestemt fangsten i en håv. Foto: Birgit Brosø

Sesongen starter 21. august

Småkrypdag 21. august

Vi starter opp sesongen igjen søndag 21. august fra kl. 12 – 15. Da er det småkrypdag og barna kan låne lupebokser og håver og jakte på småkryp. Hvem finner flest? Vi premierer tre vinnere med naturbøker i «småkrypjakten». Insektekspertene Magne Flåten og Arne Fjellberg vil hjelpe barna med å finne ut av fangsten.

Flaggermus, dinosaurer og fuglemat

Fra 21. august holder vi åpent hver søndag fra kl. 12 – 15 ut oktober. Alle søndager kan barna prøve gratis selvbetjente aktiviteter. Noen av dagene er det temadag. Det blir både flaggermus, dinosaurer og fuglemat på programmet. Les mer om åpne søndager her…

Soppkontroll

Du kan få sjekket soppkurven din hos oss hos eksperter fra Tønsberg Soppforening. Det skjer søndag 21. august, og søndag 4., 11. og 18. september.

Velkommen til en ny sesong ute i naturen!

Arrangementer på Ilene 2022


Jente som ser i kikkert ut over våtmarkene. Foto: Aileen Gundersen

17 millioner til våtmarkssentrene!

Satser på natur og bærekraft

Sparebankstiftelsen DNB har i senere tid satset på prosjekter som bidrar til å bedre naturmangfoldet og som formidler hvordan menneskelig atferd påvirker økosystemene.

I lengre tid har derfor våtmarkssentrene i Norge jobbet med en felles prosjektsøknad for å løfte våtmark både regionalt og nasjonalt. Denne uken ble det full uttelling.

Vi får et nytt handlingsrom

– Dette er fantastisk, sier daglig leder og prosjektleder Lene Berge ved Ilene. – Det er jo ingen hemmelighet at den statlige bevillingen er knapp. Med denne finansieringen fra Sparebankstiftelsen DNB har vi fått et helt nytt handlingsrom til å løfte våtmark både regionalt og nasjonalt.

Målgruppen er fremtidens beslutningstakere

Gjennom en treårs periode skal våtmark settes på agendaen.

-Våtmark er en del av løsningen i fremtidens samfunn, og målgruppen for prosjektet er naturligvis fremtidens beslutningstakere, nemlig barn mellom 5 og 18 år, forteller Lene Berge.

Hovedmålet er å øke kunnskapen og engasjementet rundt våtmark, slik at vi ruster barn og unge til å bli gode beslutningstakere for en bærekraftig bruk av våtmark i fremtiden.

Prosjektet har også en rekke delmål. Blant annet å gjøre barna glade i natur som et bidrag i økt livskvalitet og bedre mental og fysisk helse, gi barna kunnskap slik at de forstår sammenhengene i naturen og i et større perspektiv bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser gjennom Ramsarkonvensjonen og FNs bærekraftsmål.

Seks våtmarkssentre skal løfte hverandre

Norge har seks våtmarkssentre fra Ørlandet i nord til Lista i sør. Alle seks er autoriserte besøkssentre under Miljødirektoratet, og mottar årlig finansiering over statsbudsjettet (for tiden 1,1 million). Nå skal det i fellesskap bygges en verktøykasse for midlene som gjør at alle seks sentre kan nå enda bredere ut med formidlingen av våtmark.

Mer om våtmark

Den viktige våtmarka
Våtmark er under press
Ramsarkonvensjonen

Våtmarkssentre du kan besøke:

Besøkssenter våtmark Oslo
Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
Besøkssenter våtmark Lista
Besøkssenter våtmark Jæren
Besøkssenter våtmark Ørland

Se oversikt over alle besøkssentre i Norge

Foto: Ailin Gundersen Aarnes


Kråkeillustrasjon som snakker

Naturoppdraget for barnehager er åpnet for påmelding

#naturoppdraget ble en stor suksess blant barnehager i 2021. I år utvides opplegget til å gjelde alle barnehager i fylket vårt. Det blir fem hovedoppdrag med fire valgfrie deloppdrag i hver pakke.

I år testes konseptet også ut to andre steder i Norge, både i Sør-Varanger og Flå kommuner.

#naturoppdraget starter opp mandag 5. september. Det er gratis å delta og du kan melde på din barnehagegruppe allerede nå.

Les mer om #naturoppdraget her…


Flere gås. Den ene har en ring med C3 rundt halsen. Foto: Morten Brandt

Flyr mellom Ilene, Nederland og Belgia!

Fotoer: Morten Brandt og Finn Hauge

Trives i Vestfold

NC3 ble ringmerket første gang i 2016 på Langøya i Færder nasjonalpark av gåseforsker Arne Follestad.

Siden ser det ut som den liker seg i Vestfold, og har en hel sommer i Sandebukta, deretter gjentatte somre på Ilene.

Om vinteren veksler den på forskjellige våtmarker i Nederland og Belgia. Mange av dem viser seg å være naturreservater. NC3 er dermed et godt eksempel på hvor viktig det er med freda områder for trekkfuglene.

Ringmerking gir verdifull informasjon

Ringmerking har en lang historie. Det begynte allerede i 1914 i Norge. Bare på Store Færder Ornitologiske Stasjon i Færder nasjonalpark har det per 2021 blitt merket over 250 000 fugler.

I senere tid har man begynt med større halsringer på store fugler. Det gjør det mulig å lese av ringnummeret med kikkert eller teleskop. Dette gjør at man stadig lærer mye spennende om større fugler som gås og svaner.

Les mer om ringmerking på Ilene her…


Jente med kikkert naturoppdraget 2022

Bli med på naturoppdraget for barnefamilier

Naturoppdraget passer for alle som liker å gå tur med egne barn, andres barn eller barnebarn. Oppstart fredag 22. april. Avsluttes 10. juni.

Oppdatert 30. juni: Prosjektet er nå avsluttet og vinnerne av trekningspremiene er kontaktet. Oppstart for barnehager er 5. september. Les mer om dette her...


Jente og bestefar skrur fuglekasse sammen

Programmet for åpne søndager er klart!

Åpent før og etter skoleferien

Det er igjen klart for åpne søndager på Ilene. Åpent alle søndager fra 24. april til og med 12. juni, og fra og med 21. august til og med 30. oktober holder senteret åpent fra 12 – 15.

Temadager

Noen dager er det utvidet program med ett spesielt tema. I år vil det handle om fugler, matplanter, villblomster, småkryp, flaggermus og dinosaurer!

Program for åpne søndager på Ilene 2022 (.pdf)

Arrangementer


Barn som løper i fuglestafett. Foto: Birgit Brosø

Nye opplegg for skolene!

Lekbasert læring utendørs

Klar for mer uteundervisning? På Ilene er vi utendørs og lærer naturfag på en aktiv måte. Gjennom bruk av sanser, leker og samarbeidsoppgaver skal elevene få en dypere innsikt og forståelse av sammenhengene i naturen, og hva vi mennesker kan gjøre for å sikre en bærekraftig fremtid.

Flere gjennomgangstema

Naturtyper, våtmark, trekkfugler, dyrs tilpasninger, marin forsøpling, energikretsløp og den fantastiske flaggermusa er gjennomgangstema på alle trinn. For ungdomsskolen jobber vi dypere også med arealforvaltning.

Dybdelæring gjennom praktiske øvelser

Vi tror på en læringsprosess hvor uteundervisningen hos oss kan bidra til at elevene får presentert stoffet fra klasserommet på en ny og variert måte. For noen kan det bety at de forstår stoffet for første gang. For andre, som har jobbet lenge med temaet, kan det være et bidrag til dybdelæring.

Naturveiledere tar dere i mot

På Ilene har vi tre høyt utdannede naturveiledere med biologi som hovedbakgrunn. Det er Cecilie Notø som har hovedansvaret for undervisningen og som tar i mot alle bestillinger. Les mer om de som jobber på Ilene her…

Vil din klasse være pilot?

Mange av oppleggene skal testes ut for første gang denne våren. Kanskje din klasse ønsker å være pilot?

Kunnskapsløftet 2020

Oppleggene er forankret i Kunnskapsløftet 2020. Hvert enkelt opplegg har fokus på utvalgte kompetansemål fra læreplan for naturfag, men kan med fordel brukes også på kompetansemål fra andre fag.

Alle våre opplegg passer godt inn i de tverrfaglige temane «Bærekraft» og «Folkehelse og livsmestring». Noen passer også som del av «Demokrati og medborgerskap»,.

«Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.»
Hentet fra Overordnet del, kapittel 1.5 – Respekt for naturen og miljøbevissthet

Bærekraftshjulet - grafikk

Fokus på bærekraft

Senteret arbeider med bærekraft og FNs bærekraftsmål på flere nivåer blant annet i undervisningen. Alle våre opplegg inneholder viktige tema for å nå FNs bærekraftsmål deriblant «Livet på land» og Livet i havet», mens enkelte opplegg i tillegg inneholder tema innenfor «Ansvarlig forbruk og produksjon».

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.


Grafikk for Verdens våtmarksdag

I dag feirer vi våtmarkene!

Act For Wetlands

35 % av verdens våtmarker har blitt borte siden 1970 på verdensbasis. Våtmarker forsvinner tre ganger så fort som skogen. Temaet for Verdens våtmarksdag i år er derfor: Act For Wetlands, handle nå for våtmarkene. Dette skal gjøres gjennom å verdsette, ta vare på og restaurere våtmark.

Verdens våtmarksdag (ramsar.org)

Den viktige våtmarka

Våtmark er høyproduktive områder som bugner av arter. Den kan også beskytte oss mot klimaendringer, flom, tørke og forurensning. Den lagrer karbon. Og ikke minst er den viktig som rekreasjonsområde for folk. Globalt tror man verdien av våtmarkene for oss mennesker er 47 trillioner dollar…en svimlende sum!

Den livsviktige våtmarka

Ramsar-områder

Ilene naturreservat er sammen med Presterødkilen naturreservat vernet under den internasjonale våtmarkskonvensjonen Ramsar. Vi tror ikke det finnes andre byer i Europa som har gangavstand fra sentrum og ut til to slike Ramsarområder. Turstien Grevestien forbi reservatet på Ilene er mye i bruk. Fra vår tellestolpe ser vi at det passerer rundt 40 000 mennesker per år. Rekreasjonsverdien Ilene har for lokalbefolkningen og tilreisende er derfor stor.

Ilene naturreservat

Bli med på brettekonkurranse

I anledning våtmarksdagen kan du bli med og brette et nebb!
Brett et nebb