Kart

Under vises en kart over Ilene. Bommen er vanligvis stengt, men etter avtale holdes den åpen. På åpne dager er bommen åpen for bevegelseshemmede. Andre kan parkere på Korten eller ved Aulielva/biogjødsellagunen og gå Grevestien inn til senteret. NB! Kjør alltid FRA Jarlsberg travbane i retning MOT Tønsberg når du skal kjøre gjennom bommen og inn til senteret grunnet trafikksikkerhet.