Skoler og barnehager

Vi har gratis pedagogiske opplegg for skoler, barnehager og universitet/ høyskoler. Alle oppleggene er tilpasset rammeplanen for barnehagen og Kunnskapsløftet 2020 for skolene.

Barnehager

Hva spiser flaggermusa? Kan du hjelpe den med å spise mat?! Og hva er våtmark? Hvorfor er våtmarka så viktig for fuglene? Vi har opplegg som er tilpasset rammeplanen for barnehagen. Dere kan komme til oss eller vi kan komme til dere!

Skoler

Hvorfor har fuglene forskjellig slags nebb? Og hvorfor er våtmarka så viktig? Hva skjer hvis vi bygger hus og veier der skogen er? Og hvorfor er marin forsøpling et problem? Energikretsløpet, næringsnett, naturtyper og den fantastiske flaggermusa er andre temaer vi jobber med gjennom lek og konkrete samarbeidsoppgaver. Oppleggene er tilpasset Kunnskapsløftet 2020. Dere kan komme til oss eller vi kan komme til dere.

Videregående

Hva skjer hvis skogen blir skjøttet? Eller har fri utvikling? Vi studerer suksesjon i Gullkronene naturreservat gjennom praktiske oppgaver. Ta kontakt med oss på post@ilene.no for mer informasjon om opplegget og eventuelt andre opplegg

Høyskoler/universitet

Hvordan kan man undervise barnehagebarn og skoleelever på en utforskende og aktivitetsbasert måte? Vi deler vår kunnskap gjennom praktiske eksempler. Eller ønsker dere å lære mer om våtmark, flaggermus eller fugler, men med fokus på det biologifaglige? Våre naturveiledere har mange års erfaring og mye spennende å lære bort.

Velkommen til Ilene på naturens premisser

  • Du er velkommen til å gå tur langs Grevestien eller nyte senterets hage hele året!
  • Hunder er også velkomne, men husk at det er båndtvang fra 1. april til 20. august. Kanskje du kan ha den i bånd hele året av hensyn til andre turgåere og fuglene i reservatet?
  • Du finner søppelkasser i senterets hage. Ved grinden inn til kubeitet er det vann for tørste hunder
  • Skal du bruke hagen til større sammenkomster må du avtale med senteret på forhånd
  • Ilene naturreservat ligger rett utenfor senteret og Grevestien. Her skal fuglene få være i fred. Du kan derfor ikke gå tur eller padle i reservatet vår, sommer, høst og store deler av vinteren. Det finnes noen unntak. Les mer hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Besøkssenter

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på Søndre Holmen ved Ilene naturreservat.

Parkering

Parkeringsplasser ved Aulielva eller Korten. Følg Grevestien til fots/sykkel.

Vegbom

Veien inn til senteret er stengt med bom, men på arrangementer kan bevegelseshemmede kjøre til døra.

Grevestien

Vandresti som starter ved Brygga i Tønsberg, ut til Ilene og opp i Frodeåsen

Fugletårn

Fugleobservasjonstårn vest for senteret.